PI BJØRG STUDIO

Damaged items

        Frister for reklamation.

Reklamation som følge af beskadigelse, forsinkelse eller bortkomst af pakken skal ske skriftligt til CoolRunner ved fremsendelse af udførlig e-mail til [email protected]. Reklamationer over beskadigelse skal indgives straks ved modtagelsen af pakken, hvis beskadigelsen er eller ville være konstaterbar enten ved besigtigelse af genstandene eller emballagen og senest 4 dage efter levering af pakken.

Vi anbefaler derfor, at Pakken åbnes straks ved modtagelsen for konstatering af eventuelle skader på indholdet.

Reklamationer over forsinkelse eller bortkomst af pakken skal være indgivet skriftligt senest 10 dage efter det senest forventede leveringstidspunkt i henhold til de oplysninger, der fremgik ved købet af befordringen. Samtlige krav fortabes, såfremt reklamationen ikke er indgivet og lever op til dokumentationskravene i punkt 3.3 indenfor fristerne i dette afsnit.

Dokumentationskrav.

Reklamationer over beskadigelse af pakker skal indeholde følgende:

pakke/forsendelsesnummer, beskrivelse af pakkens indhold, beskrivelse af skaden, fotos af pakkens indre og ydre emballage og det beskadigede indhold, dokumentation for kostpris samt markedspris. CoolRunner kan anmode om, at det beskadigede indhold sendes til CoolRunner eller transportøren for besigtigelse som betingelse for accept af ansvar.